WITAMY
Tel. +48 662 018 550
sekretariat@question.edu.pl
Zobacz nas na
Top
Image Alt

Direct Method

  /  Direct Method

Metoda Direct to nowoczesne wcielenie metody bezpośredniej, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty.

Naturalny proces

Metoda Direct naśladuje naturalny proces nauki języka, czyli taki, w jaki uczą się dzieci języka ojczystego. Najpierw uczymy rozumienia ze słuchu i mówienia, a dopiero potem czytania i pisania, stąd w metodzie dominują konwersacje. Pozwala to rozwinąć odpowiednie odruchy językowe i wykorzenić nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie.

Przełamanie bariery językowej

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Uczniowie zaczynają mówić w obcym języku już od pierwszych zajęć, a około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Powtórka matką nauki

Regularne powtórki materiału sprzyjają zapamiętywaniu nowych słówek i konstrukcji gramatycznych oraz wyrabiają nawyk płynnego mówienia. Zaplanowany system powtórek wpisany w metodę Direct sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem. Dzięki temu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.

Nie ma czasu na nudę

Szybkie tempo mówienia i prowadzenia zajęć przez lektorów sprawia, że uczeń nie ma czasu się nudzić, co z kolei sprzyja koncentracji i lepszemu zapamiętywaniu, a dodatkowo uczeń oswaja się z naturalnym tempem mówienia.

Szybsze efekty

Maksymalne wykorzystanie czasu lekcji sprawia, że możemy przerobić więcej materiału na zajęciach, a co za tym idzie przyspieszyć naukę.

Brak zadań domowych

Ponieważ Metoda Direct opiera się na konwersacjach, większość pracy odbywa się na zajęciach i nie ma zadań domowych. Studentom chcącym pracować także w domu oferujemy bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej.

Wybierz język dla siebie

Metodą Direct możesz uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

SPRAWDŹ SIĘ I WYPEŁNIJ TEST:

Po wydrukowaniu testu, prosimy o wysłanie  skanu lub zdjęcia na adres e-mail: sekretariat@question.edu.pl