WITAMY
Tel. +48 662 018 550
sekretariat@question.edu.pl
Zobacz nas na
Top
Image Alt

Jak uczymy

  /    /  Jak uczymy

Metody Nauczania

QUESTION od lat buduje swój własny styl nauki języków obcych, który utożsamia skuteczność i prostotę. Naszym wzorem do naśladowania jest Richard Vaughan, nasz przyjaciel z Hiszpanii, który opracował swoje własne materiały i odrzucił powszechnie stosowane podręczniki zastępując je intensywną relacją nauczyciel-uczeń. Richard Vaughan słusznie uważa, że zajęcia muszą oznaczać stuprocentowe wykorzystanie każdej minuty. Wszyscy wiemy, że nauka języków to operowanie czterema umiejętnościami:

  • reading
  • writing
  • listening
  • speaking

Na naszych zajęciach w znacznym stopniu redukujemy udział pisania i czytania, zdając sobie sprawę, że te umiejętności w dużej mierze podlegają własnej pracy i są bardzo czasochłonne. Nie oznacza to jednak, że o nich całkiem zapominamy – absolutnie nie, ale staramy się uaktywniać je w pracach pozalekcyjnych. Dla nas najważniejszą z wymienionych umiejętności jest listening, który stanowi o skutecznej komunikacji i prowadzi bezpośrednio do sukcesu w mówieniu. Dlatego na naszych zajęciach częściej wykonacie polecenia trenera wymagające od Was zrozumienia przekazu, niż otrzymacie zadanie gramatyczne do wykonania na papierze. Wierzymy, i każde zajęcia przynoszą tego dowody, że poprzez oderwanie się od sztywnych ram podręcznika osiągamy więcej i szybciej zapewniając naszym kursantom satysfakcję zdobywania trudnej umiejętności komunikacji.

Od pierwszych zajęć uczymy przede wszystkim  MÓWIĆ. To uczniowie a nie nauczyciel mówią w języku obcym przez większa cześć lekcji. To od ich aktywności zależy tempo zajęć i realizacja założonego programu nauczania. Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli pozwalają każdemu studentowi na maksymalną aktywność językową niezależnie od stopnia znajomości języka. Nasze zajęcia to nie tylko nauka języka ale także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w grupie.  Poprzez interaktywne zajęcia uczymy także strategii językowych w wielu różnych sytuacjach życiowych z którymi mogą zetknąć się nasi kursanci.

Przekonaj się sam przychodząc na nasze zajęcia. QUESTION – reaching high!

 


System Oceniania

System oceniania w QUESTION opiera się na testach diagnostycznych, które lektorzy przeprowadzają na początku roku szkolnego oraz pod koniec I i II semestru. W trakcie nauczania każdy lektor stosuje własne skuteczne sposoby sprawdzania wiedzy kursantów, począwszy od krótkich testów na każdych zajęciach, a skończywszy na konwersacjach, w trakcie których kursanci nieświadomie chwalą się swoimi umiejętnościami językowymi.

Wyniki testów diagnostycznych oraz regularny nadzór lektorów pozwalają na systematyczne monitorowanie pracy i postępów kursantów oraz kontynuację nauki języka na odpowiednich poziomach kursów.

Egzamin końcowy: w postaci wewnętrznego testu opracowanego przez lektorów i metodyków QUESTION lub odpłatny międzynarodowy egzamin TOEIC – najczęściej zdawany egzamin z j. angielskiego w środowisku pracy.


Certyfikat Ukończenia Kursu

Od września 2009 roku QUESTION jako członek międzynarodowej organizacji European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA), która zajmuje się europejską certyfikacją i dba o europejski standard podczas prowadzenia zajęć językowych, ma prawo wydawania każdemu uczestnikowi rocznych kursów językowych w naszej szkole międzynarodowy certyfikat ELCL QA z określeniem poziomu zaawansowania od A1 do C2, zgodnego z oznaczeniami Europejskiego Systemu Oceny Kształcenia Językowego i zaleceniami Rady Europy. Certyfikat ELCL QA uznawany jest we wszystkich krajach Europy, Japonii, Kanadzie i Australii.

Fakt, że QUESTION jest członkiem międzynarodowej organizacji ELCL QA świadczy o spełnieniu wysokich standardów w dziedzinie nauczania języków obcych, a kursantom daje gwarancję, że programy nauczania realizowane są na najwyższym poziomie.
Każdy certyfikat opatrzony jest kodem, który umożliwia członkom potwierdzenie online jego autentyczności. Dla właściciela stanowi dowód jakości jego kompetencji językowych, a pracodawcy ułatwia ocenę umiejętności językowych swoich pracowników i kandydatów do pracy. Zatem, certyfikat językowy ELCL QA jest swoistym świadectwem kwalifikacyjnym dla każdego, kto go otrzyma.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie rocznego kursu w QUESTION oraz co najmniej 75% frekwencja.